Monday, March 15, 2010

Mathematics Paper 2

Soalan 1 markah

Kebiasaannya soalan 1 markah yang dikemukakan lebih kepada soalan aras pengetahuan yang meliputi tajuk dan kemahiran seperti berikut:

1. Nombor
- Nilai tempat atau nilai digit
- Susun angka-angka menjadi suatu nombor terbesar atau terkecil
- Menulis angka daripada perkataan atau sebaliknya
- Perbundaran kepada nilai terdekat dalam puluh, ratus, ribu atau pulh ribu.

2. Operasi yang empat
- Tambah, tolak, darab dan bahagi
- Perlu mengumpul semula
- Hasil darab nombor dengan 1 atau 2 digit
- Hasil bahagi tanpa baki atau mungkin berbaki

3. Menukar sebutan dalam
- Pecahan, peratus atau perpuluhan
- Pecahan termudah / setara

Anda perlu memberikan jawapan tepat bagi setiap soalan bagi mendapatkan 1 markah. Jika jawapan kurang tepat, maka soalan tersebut tiada markah walaupun anda telah menunjukkan langkah pengiraan yang betul.

Soalan 2 markah

Soalan yang dikemukakan perlu dijawab dengan menyertakan atau memberikan langkah pengiraan sebelum menytakan jawapan tepat. Untuk mendapatkan markah penuh, anda perlu menyatakan cara mendapatkan jawapan yang boleh diterima.

Soalan 2 markah yang dikemukakan lebih kepada soalan aras pemahaman konsep matematik yang meliputi tajuk atau kemahiran seperti berikut:

1. Pecahan
- Operasi tolak atau tambah
- Dengan kuantiti / bilangan
- Ada rajah / gambar rajah pecahan

2. Perpuluhan
- Operasi yang empat
- Ada rajah / gambar rajah pecahan

3. Peratus
- Cari peratus daripada kuantiti
- Mencari kuantiti daripada peratus
- Ada rajah / gambar rajah pecahan

4. Ruang
- Menamakan ruang dan bongkah
- Melukis rajah dan bentuk
- Menentukan perimeter rajah

5. Wang
- Sebutan dalam RM atau Sen
- Nilai barangan / jumlah wang

6. Sukatan
- Melibatkan berat, panjang dan isipadu cecair
- Menukar sebutan
- Nilai dalam pecahan / perpuluhan
- Menjumlah dan membeza nilai

7. Purata
- Menjumlah sehingga 5 nilai
- Melibatkan sukatan / kuantiti

8. Masa dan Waktu
- Sebutan jam am / pm dan sisten 24 jam
- Kalendar
- Ada rajah / gambar rajah

9. Operasi Bercampur
- 2 daripada 4 operasi
- Gunakan cara "bodmas"

Soalan 3 markah

Soalan 3 markah pula lebih tertumpu kepada langkah menentukan jawapan sesuatu soalan. Anda perlu menunjukkan langkah pengiraan sekurang-kurangnya 2 langkah sebelum memberikan jawapan yang betul. Langkah pengiraan dinilai daripada aspek boleh memberikan jawapan dengan wajar.

Soalan 3 markah lebih kepada aplikasi konsep matematik yang meliputi tajuk atau kemahiran seperti berikut :
1. Sukatan dan tempoh masa
2. Wang, untung rugi, kiraan bil, jual beli
3. Ruang dan bentuk, perimeter atau luas
4. Purata sehingga 5 nilai / kumpulan
5. Unit metrik - pengiraan sukatan berat, panjang dan isipadu

Mathematics Paper 1

Bentuk Soalan Kertas 1
1. Kandungan soalan Matematik Kertas 1 mencakupi semua topik dalam sukatan pelajaran dengan kemahiran yang lebih tinggi daripada kemahiran asas.
2.Berdasarkan soalan lalu, bentuk soalan Kertas 1 boleh dibahagikan kepada dua, iaitu
* soalan bentuk lazim (mekanikal)
* soalan penyelesaian masalah

3. Antara 8 hingga 10 soalan yang dikemukakan dalam bentuk soalan mekanikal yang berdasarkan angka dan simbol operasi. Dalam soalan ini, calon hanya perlu membuat kiraan terus berdasarkan operasi yang ditetapkan. Sebagai contoh, 6 785 x 89 = 603 865. Sekitar 30 soalan lagi dikemukakan dalam bentuk penyelesaian masalah. Soalan ini melibatkan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK). Sebahagian besar soalan berbentuk penyelesaian masalah ini disertai dengan rajah , jadual, gambar rajah, jadual maklumat dan graf. Calon perlu ingat bahawa rajah, gamabar rajah, jadual maklumat dan graf itu merupakan sebahagian daripada soalan.
Berdasarkan analisis, kita dapati 5 topik yang paling popular dikemukakan dalam Kertas 1 ialah

1. Wang

2. Pecahan

3. Perpuluhan
4. Peratus

5. Ruang
Kebanyakan (75%) soalan Kertas 1 memerlukan kefahaman kepada ayat dan perkataan yang digunakan. Calon perlu memikirkan cara, langkah dan bentuk yang jelas dan boleh melihat sesuatu masalah dengan pelbagai gambaran.
Kesimpulannya, untuk menguasai Matematik Kertas 1, calon perlu mahir, faham dan boleh menguasai semua topik dalam sukatan pelajaran. Oleh itu, pelajar dinasihatkan membuat banyak latihan secara berterusan supaya dapat melatih diri menyelesaikan pelbagai masalah Matematik dengan betul dan mudah.
Langkah itu perlu kerana Matematik tidak seperti matapelajaran lain yang boleh dipelajari menerusi pembacaan. Dengan latihan yang banyak, pelajar pastinya akan dapat mengukuhkan dan meningkatkan lagi tahap penguasaan dalam
Matematik
.

Selamat Datang ke Blog Saya...

Assalamualaikum wbt...
Pertama sekali saya bersyukur kehadrat ilahi kerana dapat berkongsi ilmu bersama rakan-rakan seperjuangan dan anak-anak didik terutamanya. Di sini saya dapat kongsikan serba sedikit tips yang bolehdigunakan dalam menyelesaikan ilmu Matematik setiap hari...Saya berharap agar anak didik kita dapat mencapai kejayaan yang cemerlang dan menjadi aspirasi negara..
Amin...